Våra mekaniker

Mats

Verkstadschef (Chef d’atelier)
Kundmottagare (Récepteurs clients)

Timo

Reservdelschef (Directeur des pièces)
Kundmottagare (Récepteurs clients)

Rose-Marie

Ekonomiansvarig
(Directeur des finances)

Marcus

Teknisk Expert (Expert technique)

Christian

Mekaniker (Mécanicien)

Joel

Mekaniker (Mécanicien)

Ismet

Teknisk Expert (Expert technique)

Leo

Teknisk Expert (Expert technique)