Efterkontroll

Besiktningsanmärkning

Har du fått en anmärkning hos bilprovningen eller polisen som kräver efterkontroll kan du lämna bilen till oss som är ackrediterad för att utföra kontroll av egna reparationer.

En särskild kontrollant vid verkstaden kontrollerar att reparationen har utförts korrekt och att resultatet är fullgott.

Den ackrediterade verkstaden meddelar sedan Transportstyrelsen att samtliga brister har åtgärdats. Tvåan släcks i systemet och bilen kan köras tills det är dags för nästa kontrollbesiktning

Med det slipper du åka tillbaka till bilprovningen för efterkontroll och spar dyrbar tid.

Att tänka på

Om du fått en anmärkning på ditt fordon får det inte brukas mer än vad som är nödvändigt för att felen ska kunna åtgärdas så se till att boka en tid omgående för att reparera felen. När första månaden med begränsat bruk överskridit inträder körförbud.

Viktigt när du lämnar in ditt fordon

Du måste ha med dig original besiktningspappret när du lämnar in ditt fordon eller släpvagn till oss då vi måste ha det för att släcka 2:orna i samband med reparationen.