Din personliga verkstad

2 6 opacity
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow

Kvalitetspolicy

Våran kvalitetspolicy

 • Vi skall verka för att genomföra alla arbeten i enlighet med myndigheters, leverantörers och beställares krav och anvisningar

 • Vår målsättning är att kontrollera och utbilda personalen i kontrollorganet så att alla på rätt sätt kan utföra och ta ansvar för de arbetsuppgifter som befattningen kräver

 • Personalen ska ha ett kundvänligt och vårdat uppträdande

 • Engagera oss för att lösa kundens problem så att varje kund och projekt blir en god referens

 • Vår verksamhet präglas av ett ärligt och seriöst intryck

 • Vi strävar också efter att alltid möta kunden på kundens egen nivå, dvs. vi måste se till att kunden förstår vad vi pratar om
 • Du får ett skriftligt kostnadsförslag på reparationen i enlighet med Motorbranschens och Kontrollerad bilverkstads föreskrifter
 • Jobbet utförs av en för arbetet kvalificerad mekaniker

 • Vi utför ett fackmannamässigt arbete och följer tillverkarnas rekommendationer vid service och reparation av ditt fordon
 • Du får 12 månaders garanti på arbete (om inte annat överenskommet)

 • Du får reservdelar och arbetskostnad specificerat på kvittot/fakturan

 • Du kan dela upp din betalning räntefritt med Citroënkortet

 • Vi tar vårt miljöansvar och har avtal med certifierat återvinningsföretag som tar hand om våra restprodukter
 • Vi följer konsumentköplagen och konsumenttjänstlagstiftningen och rättar oss efter Allmänna Reklamationsnämden